Branş Derslerimiz
Anasayfa/ Eğitim-Öğretim/ Branş Derslerimiz

                                                                    

İNGİLİZCE

Uluslararası iletişim dili olan İngilizce’yi okumak, anlamak ve bu dilde iletişim kurmak geliştirilmesi gereken bir beceridir. Mavigün Anaokulunda, çocukların sadece İngilizce öğrenmeleri değil, yabancı bir dilin farkındalığını kazanmaları, eğitimlerinin bir parçası olması ve olumlu davranışlar edinmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerimize İngilizce saatlerimizde; çeşitli oyunlar, hikâyeler, şarkılar, tekerlemeler, boyama-kesme-yapıştırma-çizme faaliyetleri, tüm sınıf, grup ya da ikili çalışmalarla kelimeler, diyaloglar ile etkinlikler uygulanmaktadır. 

  DEĞERLER EĞİTİMİ

Değerler toplum için önemlidir, değerlere uygun davranan insanlar da toplum gözünde değerlidir. Değerler sadece günlük eylem ve davranışlarımıza rehberlik eden ilke ve ölçütler olmaları bakımından değil, genel yaşam tarzımızı ve yönünü etkileme, belirleme açısından da önemlidir. Bu belirleme, seçeceğimiz meslekten, ülkesi veya insanlık için özveride bulunmaya, nasıl bir anne veya baba olacağımıza kadar geniş ve önemli bir alanı kapsar. Toplumsal yaşantımızın temel yapısını oluşturan milli, manevi, sosyal, ahlaki ve kültürel değerlerimizden olan;

Yardımlaşma,Dürüstlük,Sorumluluk,Sevgi,Hoşgörü,Saygı,Barış,Özgüven v.b gibi kazanımları öğrencilerimize kazandırmak amacıyla yapılan çalışmalardır.

MÜZİK

Okullarımızda verilen müzik eğitimi sadece eğlenme amaçlı değil, bağlantı kurma, analiz, problem çözme (farklı çözüm yolları üretme), dikkati toplama, yoğunlaşma (konsantrasyon), matematik, bireysel yeteneklerinin ve ritim duygularının gelişmesine yardımcı olmak amaçlıdır. Müzik öğretmenimizin yaptığı çalışmalarla çocuğun duygularının gelişmesi, söylenenleri algılama, hatırlama, ezberleme, dinleme, olaylar arasında bağıntı kurma ve dinleme alışkanlığı edinmesi, kendini rahatça ifade etmesi, korku, çekingenlik, endişe, yanlış yapma korkularını yenmesi, estetiğe önem vermesi ve çevresine karşı daha duyarlı olması sağlanır. Ayrıca müzik gereçlerini ve oyuncaklarını kullanırken öğrencilerimizin fiziksel ve psiko-motor gelişimine katkı sağlanır.

  FEN VE DOĞA

Basit deneyler ve gözleme dayalı etkinlikler yaparak çocuklarımızın araştırma ve keşif duygularını desteklemek, özgün çalışmalar yapmalarını, problem çözme becerilerini desteklerken, meraklarını gidermek ve günlük yaşamla bağlantı kurabilmelerini sağlamaktır.

 

SANAT ETKİNLİKLERİ

Çocukların doğuştan getirdikleri üretkenlik özelliklerini ortaya çıkarmak için, hazırlanan uygun ortamlarda, sanata ilgi duyan, eserlere değer veren ve koruyan öğrenciler yetişmesini sağlamaktır. Ayrıca boyama, kesme, katlama, yırtma, yuvarlama ve yapıştırma gibi etkinliklerle gerçekleştirilen faaliyetlerimizle çocukların küçük kas gelişimleri ve el becerilerinin gelişimi de sağlanır.

DRAMA

Hayatı çok boyutlu algılayabilmek için, kendi duygu ve düşüncelerinin farkında olmak, öğrendiklerini uygulamak gereklidir. Bunun için de, bir çocuğun düşünce ve hayal gücü yeteneklerinin harekete geçirilmesi gereklidir. Bu noktada eğitimde drama devreye girer. Drama; gerçek yaşamda olmuş, olan ya da tasarlanmış olayları; taklit eder, oynar, gösterir. Okullarımızda çocuğun öğrendiği şeyleri tamamen kendi akıl ve hayal gücünü kullanarak, anladıklarını kendi kelimeleriyle ifade etmelerini sağlamak, özgüvenlerini geliştirmek için drama dersleri yapılır.

SATRANÇ

Satranç, çocuklara sadece zevk ve eğlence sağlayan bir oyun değildir. Aynı zamanda onların zihinsel gelişiminde aktif ve etkili bir araçtır. İçsel hareket planın oluşmasında satrancın son derece önemli ve büyük rolü vardır. Satranç oyunu düşünmeyi disiplin altına alır, konsantrasyonu ve dikkati yoğunlaştırır. Fakat en önemlisi hafızayı geliştirir. Okullarımızda öğrencilerimiz yaşlarına uygun olarak taşları tanıyıp onların nasıl hareket ettiğini öğrenirler. Uygulama yaparken "düz, çapraz, arka, ileri, geri, yan, L biçimi, kare, mat, hamle, hareket..." gibi pek çok yeni sözcük ve kavram öğrenirler.

 


YUKARI