Aktiviteler
Anasayfa/ Okulda Yaşam/ Aktiviteler

İLKOKULA HAZIRLIK

Seçilen okul öncesi eğitim kitaplarıyla ve sınıf içinde uygulanan çalışmalarla, ilköğretim için gereken temel becerileri kazanmalarını, sosyal ve duygusal yönden destekleyerek onları en iyi şekilde ilerideki eğitim hayatına hazırlanmalarını sağlamaktır.Sayılarla düşünme, hesaplama, sonuç çıkarma, mantıksal ilişkiler kurma, problem çözme, sayılar, geometrik şekiller gibi soyut sembollerle çalışma, bilginin parçaları arasında ilişkiler kurma becerisidir.

MÜZİK

Okullarımızda verilen müzik eğitimi sadece eğlenme amaçlı değil, bağlantı kurma, analiz etme, problem çözme (farklı çözüm yolları üretme), dikkati toplama, yoğunlaşma (konsantrasyon), matematiksel beceri basamaklarını destekleme, bireysel yeteneklerinin ve ritim duygularının gelişmesine yardımcı olma amaçlıdır. Müzik öğretmenimizin yaptığı çalışmalarla; çocuğun duygularının gelişmesi, söylenenleri algılama, hatırlama, ezberleme, olaylar arasında bağıntı kurma ve dinleme alışkanlığı edinmesi, kendini rahatça ifade etmesi, çekingenlik, endişe, yanlış yapma korkularını yenmesi, estetiğe önem vermesi ve çevresine karşı daha duyarlı olması sağlanır. Ayrıca müzik gereçlerini ve oyuncaklarını kullanırken öğrencilerimizin fiziksel - psiko-motor gelişimine katkı sağlanır.

 

FEN VE DOĞA

Eğitici, ilgi çekici deneyler ve gözleme dayalı etkinlikler yaparak çocuklarımızın araştırma ve keşif duygularını destekleme, özgün çalışmalar yapmalarını, problem çözme becerilerini desteklerken, meraklarını giderme ve günlük yaşamla bağlantı kurabilmelerini sağlama odaklı aktivite türüdür.

SANAT ETKİNLİKLERİ

Etkinliklerin amacı; çocukların doğuştan getirdikleri üretkenlik özelliklerini ortaya çıkarmak için hazırlanan, uygun ortamlarda sanata ilgi duyan, eserlere değer veren ve koruyan öğrenciler yetişmesini sağlamaktır. Ayrıca boyama, kesme, katlama, yırtma-yapıştırma ve yuvarlama vb. gibi teknikler ile gerçekleştirilen faaliyetlerimiz ile çocuklarımızın küçük kas / ince motor ve el-göz koordinasyonu becerilerinin gelişmesine de katkı sağlanır.

DRAMA

Hayatı çok boyutlu algılayabilmek için, kendi duygu ve düşüncelerinin farkında olmak, öğrendiklerini uygulamak gereklidir. Bunun için de, bir çocuğun düşünce ve hayal gücü yeteneklerinin harekete geçirilmesi gereklidir. Bu noktada eğitimde drama devreye girer. Drama; gerçek yaşamda olmuş olan ya da tasarlanmış olayları; taklit eder, oynar, gösterir. Okullarımızda çocuğun öğrendiği şeyleri tamamen kendi akıl ve hayal gücünü kullanarak, anladıklarını kendi kelimeleriyle ifade etmelerini sağlamak, özgüvenlerini geliştirmek için drama dersleri yapılır.

SATRANÇ

Satranç, çocuklara sadece zevk ve eğlence sağlayan bir oyun değildir. Aynı zamanda onların zihinsel gelişiminde aktif ve etkili bir araçtır. İçsel hareket planın oluşmasında satrancın son derece önemli ve büyük rolü vardır. Satranç oyunu düşünmeyi disiplin altına alır, konsantrasyonu ve dikkati yoğunlaştırır. Fakat en önemlisi hafızayı geliştirir. Okullarımızda öğrencilerimiz yaşlarına uygun olarak taşları tanıyıp onların nasıl hareket ettiğini öğrenirler. Uygulama yaparken "düz, çapraz, arka, ileri, geri, yan, L biçimi, kare, mat, hamle, hareket..." gibi pek çok yeni sözcük ve kavram öğrenirler.

GÖSTERİLER

Okulumuzda çocukların yaşantılarını zenginleştirmek için çeşitli gösteriler düzenlenmektedir. Bu gösterilerin amacı; çocuklarımızın kültürel değerler, sosyal konular ve yılın belirli günlerine dair alanlardaki bilgi ve gelişimlerini eğlenceli yaşantılar ile desteklemektir.

Bu şenliklerin bazıları şöyledir: 23 Nisan gösterisi, Anneler Günü programı, Yıl Sonu Gösterisi vb.

GEZİLER

Öğrencilerimizin sosyal açıdan gelişimlerini sağlamak ve kültürel bölgeleri tanımaları açısından sene başında hazırlanan gezi programına uygun olarak çeşitli geziler düzenlenir. Sene başında belirlenen geziler öncesinde çocuklarda merak uyandıracak ön bilgiler verilip, etkinlikler faaliyete geçirilir.

MUTFAK ETKİNLİKLERİ

Okulumuzda yapılan mutfak etkinlikleri ile çocukların küçük kas ve özbakım gelişiminin desteklenmesi, besinleri ve besin gruplarını tanımaları, doğaya ilişkin meraklarını yaparak-yaşayarak tecrübe edinmelerini, bilimsel süreç becerilerinin her birini sırasıyla uygun koşullarda edinmeleri hedeflenmektedir. Okulda ve evde yedikleri yemeklerin hangi karışımlardan oluştuğunu görmek ve uygulamak, onlara pratik ve bilimsel bir bakış açısı kazandırmaktadır. Çocuklar aktif olarak kesme, yoğurma, parçalama, şekil verme, birleştirme, karıştırma vb. türde etkinlik teknikleri içerisinde bulunurken eğlenceli bir şekilde farklı tatları tanımakta, besinler hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar.

AİLE KATILIMI

Eğitimin bir bütün olarak ele alındığı kurumumuzda velilerimize katılım formları dağıtılarak koşullarına göre hikâye saatlerine, panellere veya farklı etkinliklere katılımlarıyla bir bütünlük sağlanır.


YUKARI